Stervensbegeleiding en Klank

Stervensbegeleiding en Klank

In de laatste levensfase kunnen klanken ons diep raken,  vreugde schenken, troosten, herinneringen oproepen, stillen. Een samenspel van klank en trilling ondersteunt het proces van loslaten.  Pijn en lijden komen op de achtergrond en de klanken brengen rust en harmonie.

Ook voor geliefden en nabestaanden, geeft het steun en verlichting.   

Een klankaanbod kan ik bij u thuis geven, in het ziekenhuis, in  een hospice of in een verzorgingshuis voor ouderen. In overleg met u,  kan ik mij afstemmen  op de situatie waarin de stervende zich bevindt.   

 

Ik kan u in een persoonlijk gesprek nog beter uitleggen wat voor prachtige ervaringen al heb mee mogen maken.

 

Pepi Sollie

stervensbegeleiding