Medium Reading

Medium Reading

Als kind al kon Pepi voelen en zien wanneer mensen kwamen te overlijden of overleden waren. Zij voelt en ziet de emoties, het verdriet, de vreugde en de fysieke toestand van overledenen. Zo kan zij vertellen wat overledenen aanhadden tijdens het overlijden, hoe de ruimte waar zij waren eruit zag, wat zij voelden. Daarnaast voelt zij intens de spanning van andere mensen, zoals verdriet, hoofdpijn en trauma’s. Via reading kan zij mensen bewust maken van pijn en verdriet, zodat zij hieraan kunnen werken. Pepi helpt mensen van spanningen af te komen. Helderheid te krijgen waarom bepaalde dingen gebeuren. 

Ook kan zij boodschappen overbrengen uit het hiernamaals. Sommige mensen hebben nog een lijntje met overleden familieleden en als de overledene dat wil kan Pepi contact met ze leggen. Pepi kan doorgeven hoe overledenen in het leven stonden: wat ze moeilijk vonden, waar ze tegenaan liepen, waar ze zichzelf kwijt zijn geraakt. De boodschap zou kunnen zijn: “Ik heb bepaalde keuzes niet gemaakt, maar ik wil jou voor mijn fouten behoeden” of: “Kom voor jezelf op, bewaak je grens”. En zo maakt Pepi mensen bewuster. 

Effecten van Reading:

  • Zorgt voor bewustwording van innerlijke gevoelens
  • Helpt mensen om te gaan met trauma’s
  • Helpt mensen uit shocktoestand te komen
  • Helpt mensen van spanningen af te komen
  • Helpt mensen contact te leggen met overledenen
  • Ondersteunt mensen in hun zelfontwikkeling

Haar spirituele gaven en mediumschap heeft zij meer en meer ontwikkeld tijdens een specifieke opleiding ‘spiritueel en mediumschap’ bij Elles Bos.  

Wordt bewust van innerlijke gevoelens